תשלום להשתתפות בקבוצות

עבור השתתפות בקבוצות נוספות לנשים ולנערות שמתנהלות דרך המתנ"סים השונים, יש להסדיר את התשלום דרך המתנ"ס.