העמותה לקידום הספורט

הנהלת העמותה: 054-6265087מייל: shiraliga@gmail.com | ת.ד 4693 ירושלים | עמותה רשומה: 580572717

העמותה לקידום הספורט

הנהלת העמותה: 054-6265087מייל: shiraliga@gmail.com |
ת.ד 4693 ירושלים | עמותה רשומה: 580572717